• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Өндiрiстiң оқшау бөлiгi

25.08.2011

Локомотив құрастыру зауыты АҚ өндiрiстi құрылыс кеңейтедi

Локомотив құрастыру зауыты АҚ өндiрiстi құрылыс кеңейтедi

Бесiншi покаленияның қазақстандық локомотивтарының өндiрiстiң оқшау бөлiгi бойынша екiншi фазаның iске асыруларына Локомотив құрастыру зауыты АҚтарға бастады. Бұл демек, тепловоздың түгелдей дерлiк шанақ бөлшектерiн жуырда зауытта даярлаған доңғалақ - моторлы блок жиналсын, сонымен бiрге доңғалақты буларды қалыптастыру. Сайып келгенде, 2014ке 18 пайыздар дәл қазiр үлкейсiннен 52ге дейiн кәсiпорындағы қазақстандық мазмұнның еншiсi - жылға Муолары. Кәсiпорында 2009 жылдың зауыттың ашуыдан аяққа дейiн мерзiмге бiрiншi кезең ескертемiз локомотивтардың құрастыруы отверточная толық меңгерген. Бүгiнгi күн бойынша мерзiмге 2010 жылдың басынан бастап Тэ33аның платформасының жасауы зауытта iрiктелген.

Қалай кәсiпорындағы Виктор Перминов, дәл осы кездеге Локомотив құрастыру зауыты АҚ техникалық даму бойынша директорды әңгiмеледi әлi төрт жаңа цехтардың пайдалануға қосуына әзiрлеу жүредi - арбалардың жасауы бойынша доңғалақты, цех, металлоконструкциялардың жасауы бойынша цех және бөлiмдердi және кабиналардың құрастыруды цехы. Және 2011 жылдың соңғасына зауыттың барлық 8 цехтары жұмыс iстеу болады.

Анығында, жұмысы жазғы ыстық күнге белгiлi жай барлық қайнайды, технологиялық үдерiс минутқа да бұл жерде тоқтамайды - зауытта үш сменалы график. Қаруланған Касколар, Виктор Перминованың бақылап отыруында және зауыт Самал Наурызованың пресс-хатшысы цехта өтемiз.

Бiрiншi кезектерге - доңғалақты. Оның жабдықтап қойылдары, толық дайын жұмысқа немiс және ресейлiк өндiрiстiң өте жаңа жабдығы. Жабдықтаған және цехтың штаты. Доңғалақты буларды өндiрiс алғашқы комплект жасайтын болып түсетiнде қазанда бастауға жоспарланады. Дәл қазiр доңғалақты буларды құрастыру үшiн таңбаның алуына тiркеудiң өткiзуi бойынша есептердi зауытта шешедi. Виктор Ивановичтың сөздерi бойынша, Ктждың нколарын ҚРдың Мтигiнiң көлiк бақылауының комитетiне және АҚқа алып берiп қойыл мәлiмдеме бұл.

ЛҚЗ АҚтың өндiрiсiнiң доңғалақты булары бас артықшылықпен пайдалануда олардың биiгiрек сенiмдiлiгi және ұзағырақ жөндеу аралық жүгiрiстiң қамтамасыз етуiн мүмкiндiк болады. Бұл жеткен қолдану есебiнен сырғанатылған доңғалақтар және еуропалық өндiрiстiң кассеталық подшипниктерi, қалай да болса да, доңғалақты булар болады - жаңа ұрпақ!

Бiрiншi кезеңдегi олардың құрастыруы сатып алынған элементтерден iске асады. Перспективада - кәсiпорынның базасында доңғалақты булардың өстерiнiң жасауы, сонымен бiрге шикiзаттың сатып алуы қазақстандық тауар өндiрушiлерде.

- бiздiң мақсат - бiздiң кәсiпорынғана емес, республика бойынша бұл пайыз негiзiнен жоғарылату қазақстандық мазмұнның еншiсiн үлкейту. Бiз отандық әрiптестер кәсiпорын тиiмдiлiгiн жоғарылатқан бағалы жоспардағы локомотив құрастыру зауытыелдiң халықтың жұмыспен қамтылуы және АҚтың өнiмiнiң бәсекеге түсе алатындығы Виктор Ивановичты ұғындырады жоғарылатылу үшiн сол үшiн тартуға тырысамыз.

Осы кездегi кәсiпорынмен дүниелiк стандарттарға оның сәйкестiгi жөнiнде отандық тауар өндiрушiлердiң өнiмiнiң кешендi тексерiсiн түсiнетiн NCI-шi процедураның өткiзуiне General Electricтiң серiктестiгi бар келiсiм шартының қол қоюы бойынша келiссөздер апарады. Ең алдымен қазақстандық өндiрушiлерден кабелдiк және шыны өнiмiнiң қолдануы, шыныпластиктiң мүмкiндiгiн қарап шығады. Сөз, тепловоз, кабинаның интерьерi және қаптаманың бөлшектерi үшiн тiке қарсы және бүйiрлеу шынылар, күш кабелi, резинотехникалық бұйымдар туралы жеке алғанда жүредi.

Арбалардың жасауы бойынша бұдан әрi және доңғалақты өтемiзден цехқа қозғаламыз. Сонымен бiрге оның енгiзуi ақырына дейiн осы жыл iске асыруға жоспарланады. Бiздiң әңгiмелесушiлерлер ауыздан тарту қозғаушы арба бұл рамада Австралиядан әкелiнедi Лкздi АҚты базасында бiрiншi кезеңде GEның серiктестiгi бар қол қойылған шартқа сәйкес жүк таситын тепловоздың арбасының құрастыруында болатынын бiлемiз - Америкадан, мiне доңғалақты бұл кәсiпорын ендi өндiрiс пара болады.

Құрастыруға ғана емес, - Келесi жылды соңғаға құрастыруға ғана емес, керiсiнше арбаның жасауы, металлоконструкциялар бiздiң кәсiпорын базасында iске асырады,- деп те. – Қойылған есептiң iске асырулары үшiн жаңа көлденең қырнағыш станоктi монтажға және пайдалануға қосу бойынша жұмыстарды дәл қазiр апарады. Алдын ала есептеу бiзге осы бөлiмше және осы жабдықты пайдалануға қосу арбаның өзiндiк құны екi рет азайтуға мүмкiндiк беретiнiн көрсетедi.

Бұл цех қарап шығып бәрiнен алыс жүремiз. Кезектерге - металлоконструкциялардың жасауы бойынша цех. Оның жұмыс iстеп қойылдары. Виктор Ивановичтың сөздерi бойынша, бөлiмше бұл Қарағанды металлургиялық комбинатының отандық шикiзаты, ресейлiк және қытай зауыттарды қолданылады.

- ағымында 2009 2010 жылдар бөлiгiнiң комплект жасайтын тепловоздарының рамасының жасауы зауытта толық меңгерген. Ендi бiз келесi кезеңге өтемiз - бөлiмдердi, кабиналар, машинисттың пультiнiң өндiрiсiне. - Шанақ металлоконструкциялары локомотивты құрастыру зауыты АҚты базаларында толық iстеп шығарған локомотивтың шығарылымы асылында осы жылда зауытта iске асыруға жоспарлаған,- деп абыройынсыз емес оны белгiлейдi.

Төрт жаңа, бiзге төрт тысқары зауыт цехтары қалған жағдайларда да болып тұрудың сәтi түстi. Осылай, бiздiң қарауға ақырғы құрастыруды цехта 0084. бүйiр нөмiрi бар djk.iy дайын локомотив" бұл тұрдық демек, 74 тепловоз ендi жыл зауыт ақырына дейiн бұл жинаған әлi 37 локомотивтарды жасалатын!

- 0084-шi бүйiр нөмiрiмен локомотивтың 23 тамызы бояудан шықты. Бүгiн бiз сынауларды бiрiншi кезеңдерге бастадық - жоғарғы кернеу сынауға. Ақырғы құрастыруды цехтың бiздiң басшымызымен және Дәниар Ырысмағамбетовтың сынаулары - Бұл тепловоз тексерулердi ойдағыдай өте алды,- деп сыр қылып айтты.

Өз әңгiмесi бiтiре Лкз жаңа цехтардың пайдалануына, АҚқа кiрiспеден басқа құрастырушы зауыттың құрылысы бойынша жоба белсендi жұмыс шеңберiнде қазiр жүретiнiн атап өткiсi келедi. Ол орналассын Лкздiң АҚтың аумағында болады. Төмендетуiнiң шығындарының металлоконструкциялардың бiр бөлiгi, жаңа электр арбаның арбасының рамасы және шанақ бөлшектердiң 1 500 аттарына дейiн атап айтқанда, Тэ33аның локомотивының шығарылымы бойынша зауыттың базасында сонымен бiрге өндiрiлуге құрайтын ықшамдаулары мақсаттардағы инвестициялық. Альстом және бiрлесiп талқылауы бұл жобаны жүзеге асырылатын ресейлiк Трансмашхолдингтiң француз серiктестiгiнен арбаның рамасының өндiрiсi үшiн техникалық құжаттама алынып қойыл.

Сайып келгенде, жылдамдатылған екпiндердi ауыр Қазақстан машина жасауын бiрiншi темiр жол кәсiпорыны өз қызметiнiң спектрiн кеңейтедi және ол жуырда бесiншi ұрпақтың локомотивтары өндiрiп алуғана емес, саланың жапсарлас кәсiпорындары үшiн комплект жасайтын шығару болады.

Асел Елюбаева
Темiр жолшысы


Тізімге оралу