Жаңалықтар «Локомотив құрастыру зауыты» АҚ

Эмитенттің мүлкін осы эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру...

Эмитенттің мүлкін осы эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ эмитенттің мүлкін осы эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілден (қайта кепілден) шығару туралы ақпарат

07.07.2022 жылы эмитенттің уәкілетті органы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға активтердің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы мүлікті кепілге беру туралы шешім қабылдады