Жаңалықтар «Локомотив құрастыру зауыты» АҚ

Бүгінгі таңда кәсіпорын 420-шы тепловоз шығарды

Бүгінгі таңда кәсіпорын 420-шы тепловоз шығарды. Зауыттың өндірістік желісі Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркіменстан, Әзірбайжан, Молдова және Украина республикаларында сәтті жұмыс істеп, жалпы парктын кем дегенде 93-95% дайындығын көрсетеді. Заманауи техникалық шешімдердің арқасында тепловоздар сенімділігінің жоғарылауымен, отынның үнемділігімен, атмосфераға зиянды заттардың шығарындыларының азаюымен, сондай-ақ локомотив бригадаларының еңбек жағдайларының жақсаруымен ерекшеленеді.