Жаңалықтар «Локомотив құрастыру зауыты» АҚ

Хабарландыру мәтіні: «Локомотив құрастыру зауыты» Акционерлік қоғамы (одар әрі «Қоғам») түсті және қара металдың қалдықтары мен металл сынықтарын өткізу бойынша ашық тендер өткізуді жариялайды.

Тендерлік құжаттама топтамасын 2023 жылғы «12» желтоқсанға дейінгі мерзіміне дейін қоса есептегенде мына мекен-жайдан алуға болады: Астана қ., инд. 010000 Индустриальды паркі, А 184 көшесі, 8 А құрылыс 1-қабат материалды-техникалық жабдықтау бөлімі кабинеті.

Тендерлік құжаттама топтамасының құны 1000 (бір мың) теңгені құрайды және мына шотқа аударылады: АО «Банк ЦентрКредит», ЖБН 060 940 001 133, ЖҚК № KZ 588560000010003917, ЖБК KCJBKZKX. Тендерлік құжаттар электронды түрде тегін беріледі.

Әлеуетті жеткізушілер ашық тендерге қатысу өтінімдерін мөрмен бекітілген конверттерде 2023 жылғы «12» желтоқсанға дейін, сағат 09:30-дейін АҚ «Локомотив құрастыру зауыты» мекен-жайына тапсырады (жібереді): Астана қ., Индустриальды паркі, А 184 көшесі, 8 А құрылыс 1-қабат материалды-техникалық жабдықтау бөлімі кабинеті.

Ашық тендерге қатысу өтінімдері салынған конверттер 2023 жылғы ««12» желтоқсанға дейін, caғaт 10.00-де, мына мекен-жайда ашылады: Астана қ., Индустриальды паркі,А 184 көшесі, 8 А құрылыс АТК ғимараты, 2 қабат, мәжіліс залы. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады 8 (7172) 93-21-61

Металл қалдықтарын өткізу, олардың көлемінің толық тізімі және егжей-тегжейлі техникалық спецификация тендерлік құжаттамада көрсетілген. Әлеуетті сатып алушылар тендерлік құжаттаманы Қоғамның мына www.aolkz.kz веб-сайтынан алуына болады.