Сапаны бақылау
Қазақстан Республикасы СТ ҚР ИСО/МЭК 17025-2007 2021 жылғы 18 тамыздаға №KZ.И.01.1223 нөміріне сәйкес орталық зауыттық зертхана (ОЗЗ) аккредиттелген.
«Локомотив құрастыру зауыты» АҚ (ЛҚЗ) 2009 жылы Evolution - ТЭ33А сериясының бесінші буынды тепловоз шығару бойынша нарықта өз қызметін ұсынатын кәсіпорын ретінде құрылды. Бүгінгі таңда "ЛҚЗ" АҚ ИСО 9001-2001 енгізілген сапа менеджменті жүйесінің сертификаттарына ие.

«ЛҚЗ» АҚ-ның қызметтік бағытының бірі орталық зауыттық зертхана (ОЗЗ).
ОЗЗ өз жұмысын қолданыстағы қазақстандық және халықаралық стандарттар мен нормаларға сәйкес жүргізілетін мәлімделген өнім түрлеріне аккредиттеу аттестаты негізінде жүзеге асырады.

Аккредиттеу саласына мыналар кіреді:
Болат табақты илек
Болат шыбықтар
Серіппелі және қоспаланған болаттар
Серіппелер, серіппелер және оларға арналған табақтар
Резеңке техникалық өнімдер
Пластмассалар
Дәнекерленген қосылыстарды бақылау
Теміржол рельстері мен компоненттері
Теміржол жылжымалы құрамының және локомотивтердің бөліктері
Тазартылған, ауыз су және салқындатқыш су
Дизель отыны
Пластикалық жағармайлар
Құмсалғыштарға арналған құм
Лак-бояу бұйымдары
Майлар және т. б.
01
Тұтынушыға өнімді сынау бойынша жүргізілетін жұмыстардың сапасына кепілдік беру
02
Өнімді сынау бойынша жүргізілетін жұмыстар нарығында беделді және тұрақты жағдайға қол жеткізу.
Орталық зауыттық зертхана (ОЗЗ) мақсаттары
03
Өнімді сынау бойынша жұмыстардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру
04
Объективтілік
05
Өнімді сынау кезіндегі бейтараптық
06
Тұтынушылардың мүдделерін қорғау
Орталық зауыттық зертхана ОЗЗ құрылымы
Болаттардың, қорытпалардың, салқындатқыш сұйықтықтың, құмның, ауыз судың және дистилденген судың және т. б. химиялық құрамына сынақ жүргізетін химиялық зертхана;
Металл үлгілеріндегі элементтердің концетрациясын анықтауға арналған
Оптикалық-эмиссиялық спектрометр
Болаттар мен қорытпалардың, дәнекерленген қосылыстардың, резеңке-техникалық бұйымдардың, пластиктің және т. б. механикалық қасиеттеріне сынақтар жүргізетін физика-механикалық зертхана.
Бринелл, Виккерс және Роквелл бойынша қаттылықты сынауға арналған
Әмбебап қаттылықты өлшеу құралы
Әртүрлі үлгілер мен материалдардың соққы тұтқырлығын анықтауға арналған
Маятникті копер
Әртүрлі үлгілер мен материалдарды 10 кН-ге дейін созуды, қысуды немесе иілуді басқарудың жабық циклінде статикалық сынақтар жүргізуге арналған
Электромеханикалық әмбебап сынақ машинасы
1000 кН дейінгі әртүрлі үлгілер мен материалдардың созылу, қысу немесе иілуді басқарудың жабық циклінде статикалық сынақтар жүргізуге арналған
Серво-гидравликалық әмбебап сынақ машинасы
Жанар-жағар май және лак-бояу бұйымдары зертханасы, ол түрлі пластикалық жағармайларға, майларға, дизель отынына, лак-бояу бұйымдарына және т. б. сынақтар жүргізеді.
Мұнай өнімдеріндегі Кливленд әдісі бойынша ашық тиглде тұтану температурасын анықтауға арналған
Автоматты аппарат
Мұнай өнімдеріндегі жабық тигельдегі тұтану температурасын анықтауға арналған
Автоматты аппарат
Пластикалық майлағыштардағы пенетрацияны анықтауға арналған
Аппарат
Пластикалық Майлағыштардың коллоидтық тұрақтылығын анықтауға арналған
Автоматты аппарат
Мұнай өнімдеріндегі тамшылау температурасын анықтауға арналған
Автоматты аппарат
Дизельдегі отынның франкциондық құрамын анықтауға арналған
Автоматты аппарат
ОЗЗ персоналының мәлімделген аккредиттеу саласына сәйкес өнімді сынау саласында қажетті біліктілігі мен құзыреттілігі бар.

ОЗЗ қызметкерлерінің міндеттері нақты белгіленген және тәуелсіздікті, объективтілікті және бейтараптылықты көрсетеді.
Орталық зауыттық зертхана (ОЗЗ) персоналы
Техникалық жабдықтау
ОЗЗ барлық үш зертханасы аккредиттеу саласына сәйкес барлық сынақ түрлеріне арналған жаңа буын жабдықтарымен толық жабдықталған және жинақталған.

Бүгінгі күні ОЗЗ «ЛҚЗ» АҚ жүргізілген сынақтардың сапасы мен дұрыстығын және қолжетімді бағаларды қамтамасыз ете отырып, бөгде ұйымдар үшін зертханалық сынақтар жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге және аккредиттеу саласына сәйкес қосалқы мердігер ретінде әрекет етуге мүмкіндігі бар.
Құрметпен,
«Локомотив құрастыру зауыты» АҚ президенті
Марат Тлеубаев
Орталық зауыт зертхана бастығы
Салтанат Бекенова
Тел.: +7 (7172) 93-23-81
+7 (7172) 93-21-04
E-mail: info@aolkz.kz
s.bekenova@aolkz.kz
«Локомотив құрастыру зауыты» АҚ-ның стратегиялық мақсаты тұрақты дамып келе жатқан және қаржылық жағынан қолайлы кәсіпорын құру және өңірлік тартымдық жылжымалы құрам нарығын жаулап алу болып табылады.
«Локомотив құрастыру зауыты» АҚ-ның негізгі қызметі – стратегиялық серіктес General Electric Transportation компаниясының лицензиясы бойынша әзірленген және шығарылатын Evolution ® сериялы ТЭ33А локомотивін өндіру болып табылады.
Кадрларды даярлау және дамыту;
Өндірістің барлық кезеңдерінің өзіндік құнын төмендету;
Бәсекеге қабілетті және қауіпсіз өнім шығару;
Сабақтас өндірістерді игеру және бейінді емес тапсырыстарды тарту арқылы өндірістік қуаттарды тиімді пайдалану;
Стратегиялық мақсатқа жақын мақсаттарды іске асыру арқылы қол жеткізіледі:
01
Нарықтың өзгеретін талаптарына уақтылы жауап беруге қабілетті жоғары өнімді, ұйымшыл ұжым құру;
02
Өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде өндіріс құралдарын, технологияны және жұмысты ұйымдастыруды жетілдіру;
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін басшылық өзіне міндеттейді:
03
Өзара тиімді ынтымақтастық негізінде Тапсырыс берушілермен, жеткізушілермен тұрақты серіктестік қатынастар құру;
04
Тұтынушылардың қанағаттанушылығын жүйелі түрде талдау;
05
ISO 9001:2008 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесін үздіксіз жетілдіру және оның нәтижелілігін арттыру.
Сапа – әрбір қызметкердің жеке және жалпы ұйымның басты міндеті;
Сапа саласындағы саясатты іске асыру үшін «Локомотив құрастыру зауыты» АҚ келесі қағидаларды басшылыққа алады:
Сапа – Тапсырыс берушіні анықтайды және бағалайды;
Сапа – проблемаларды түзету емес, алдын-алу арқылы қол жеткізіледі;
Сапа – жеткізушілермен және серіктес ұйымдармен ынтымақтастыққа байланысты;
Сапа - әрбір жұмыс орнында қойылады.
«Локомотив құрастыру зауыты» АҚ басшылығы барлық деңгейдегі басшыларды өз қарамағындағы қызметкерлер үшін жетілдіру бойынша қызметте үлгі болуға, жалпы ұжым жұмысының және жеке әрбір қызметкердің маңызды көрсеткіші ретінде сапаға жалпы жауапты қарауды қалыптастыруға ұмтылуға шақырады.
«Локомотив құрастыру зауыты» АҚ басшылығы баяндалған саясатты бұлжытпай орындауға ниетті, оны іске асыруға жауапты және персоналды оны қолдауға шақырады.

Президент М.Б. Тлеубаев
«Локомотив құрастыру зауыты» АҚ-ның сапа аймағындағы мақсаттары
01
Сапа менеджменті жүйесін қайта сертификаттаудан сәтті өтіп, ISO 9001:2015 стандартының сертификатын растау.
02
ІSO 9001:2015 стандартының талаптарына сәйкес зауытта сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиті бойынша іс-шараларды табысты іске асыру.
03
Өндірістік жоспардың сапалы орындалуын қамтамасыз ету.
04
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша 40 басшы қызметкердің, қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша 20 басшы қызметкердің біліктілігін арттыру. Қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша 54 жұмыскерді даярлау, 23 кран машинистерін қайта аттестаттау. Бақылаудың бұзылмайтын әдістері бойынша 14 қызметкердің біліктілігін арттыру.
05
Тұтынушыға өнімге сынақ жүргізу кезінде сапаға, объективтілікке, бейтараптыққа кепілдік беру. Тұтынушылардың мүдделерін қорғау. Бәсекеге қабілеттілікті арттыру. Өнімді сынау бойынша жүргізілетін жұмыстар нарығында беделді және тұрақты жағдайға қол жеткізу.
06
Тепловоздарды құрастыру сапасын жақсарту мақсатында өткен жылмен салыстырғанда өнім бірлігіне сәйкессіздіктерді 5% - ға азайтуға қол жеткізу.
07
Қазақстан Республикасының қоғамы мен кәсіпорындары базасында шығарылатын өнім номенклатурасын ұлғайту арқылы өнім құнындағы қазақстандық қамту үлесін 34% - ға дейін жеткізу.
08
Alstom Transport компаниясының технологиясын меңгеру және KZ4AT арбашықтарының қаңқаларын жасауды өндіріске енгізу.
09
ERP негізінде автоматтандырылған басқару жүйесін енгізуді қамтамасыз ету.
10
Маневр локомотивтің жаңа моделін құрастыру бойынша жұмыстарды орындауға өндірісті дайындау.
11
Тәуекелдерді азайтуға қол жету.